ساکاشویلی بازداشت شد

ساکاشویلی بازداشت شد
رئیس‌جمهور پیشین گرجستان امروز در پی عملیات بازرسی پلیس از محل زندگی‌اش، بازداشت شد.

ساکاشویلی بازداشت شد

رئیس‌جمهور پیشین گرجستان امروز در پی عملیات بازرسی پلیس از محل زندگی‌اش، بازداشت شد.
ساکاشویلی بازداشت شد