سجاد مردانی هم در حد طلا از المپیک نبود/آقای پولادگر چه شد وعده‌های تان؟

سجاد مردانی هم در حد طلا از المپیک نبود/آقای پولادگر چه شد وعده‌های تان؟
سجاد مردانی هم از حرکت در مسیر مدال طلای تکواندو در المپیک، ناکام ماند.

سجاد مردانی هم در حد طلا از المپیک نبود/آقای پولادگر چه شد وعده‌های تان؟

سجاد مردانی هم از حرکت در مسیر مدال طلای تکواندو در المپیک، ناکام ماند.
سجاد مردانی هم در حد طلا از المپیک نبود/آقای پولادگر چه شد وعده‌های تان؟

بازی