سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله شب گذشته در برلین را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله شب گذشته در برلین را محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله شب گذشته به بازار کریسمس در شهر برلین را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد بیگناه شد، محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله شب گذشته در برلین را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله شب گذشته به بازار کریسمس در شهر برلین را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد بیگناه شد، محکوم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله شب گذشته در برلین را محکوم کرد