سردار نقدی: دیپلمات‌های اروپایی دستگیر شده در مناطق نظامی ایران، دیده‌بان‌های داعش هستند

سردار نقدی: دیپلمات‌های اروپایی دستگیر شده در مناطق نظامی ایران، دیده‌بان‌های داعش هستند
تسنیم نوشت:رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دستگیری دو دیپلمات انگلیسی و فرانسوی در کردستان گفت: برنامه رسمی سفارت فرانسه تخریب فرهنگ و هنر ایران، نابود کردن هنرمندان ایرانی و به فساد کشیدن جامعه هنری ایران است.

سردار نقدی: دیپلمات‌های اروپایی دستگیر شده در مناطق نظامی ایران، دیده‌بان‌های داعش هستند

تسنیم نوشت:رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دستگیری دو دیپلمات انگلیسی و فرانسوی در کردستان گفت: برنامه رسمی سفارت فرانسه تخریب فرهنگ و هنر ایران، نابود کردن هنرمندان ایرانی و به فساد کشیدن جامعه هنری ایران است.
سردار نقدی: دیپلمات‌های اروپایی دستگیر شده در مناطق نظامی ایران، دیده‌بان‌های داعش هستند

مهارت برتر