سرمای زیر صفر درجه در مناطق زلزله‌زده/ افزایش آلودگی هوا‌ در شهرهای بزرگ

سرمای زیر صفر درجه در مناطق زلزله‌زده/ افزایش آلودگی هوا‌ در شهرهای بزرگ
امروز و فردا انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای تهران، کرج، قزوین و اصفهان و روز چهارشنبه در مناطق مرزی غرب، شمال غرب و به‌تدریج در جنوب‌غرب کشور، باد و گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا، پیش‌بینی می‌شود.

سرمای زیر صفر درجه در مناطق زلزله‌زده/ افزایش آلودگی هوا‌ در شهرهای بزرگ

امروز و فردا انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای تهران، کرج، قزوین و اصفهان و روز چهارشنبه در مناطق مرزی غرب، شمال غرب و به‌تدریج در جنوب‌غرب کشور، باد و گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا، پیش‌بینی می‌شود.
سرمای زیر صفر درجه در مناطق زلزله‌زده/ افزایش آلودگی هوا‌ در شهرهای بزرگ