سفیر عراق در روسیه:‌ در کردستان همه خواستار جدایی نیستند

سفیر عراق در روسیه:‌ در کردستان همه خواستار جدایی نیستند
سفیر عراق در روسیه می‌گوید، اتهامات مختلفی در ارتباط با مسئله همه‌پرسی کردستان به بغداد زده می‌شود که اصلا صحت ندارد.

سفیر عراق در روسیه:‌ در کردستان همه خواستار جدایی نیستند

سفیر عراق در روسیه می‌گوید، اتهامات مختلفی در ارتباط با مسئله همه‌پرسی کردستان به بغداد زده می‌شود که اصلا صحت ندارد.
سفیر عراق در روسیه:‌ در کردستان همه خواستار جدایی نیستند