سناتورهای آمریکایی: طرح «اصلاح» برجام هنوز آماده نیست

سناتورهای آمریکایی: طرح «اصلاح» برجام هنوز آماده نیست
سناتورهای آمریکایی روز پنجشنبه گفته‌اند طرحی که قرار بود مطابق با درخواست کاخ سفید برای «اصلاح نقائص برجام» آماده شود، هنوز تهیه نشده است.

سناتورهای آمریکایی: طرح «اصلاح» برجام هنوز آماده نیست

سناتورهای آمریکایی روز پنجشنبه گفته‌اند طرحی که قرار بود مطابق با درخواست کاخ سفید برای «اصلاح نقائص برجام» آماده شود، هنوز تهیه نشده است.
سناتورهای آمریکایی: طرح «اصلاح» برجام هنوز آماده نیست