سنگ قبر قدیمی در نجف آباد اصفهان کشف شد

سنگ قبر قدیمی در نجف آباد اصفهان کشف شد
ایرنا به نقل از مدیر عامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی نجف آباد نوشت: یک سنگ قبر با قدمت نزدیک به 300 سال پیش به هنگام حفاری برای اجرای طرح فاضلاب شهری در نجف آباد کشف شد.

سنگ قبر قدیمی در نجف آباد اصفهان کشف شد

ایرنا به نقل از مدیر عامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی نجف آباد نوشت: یک سنگ قبر با قدمت نزدیک به 300 سال پیش به هنگام حفاری برای اجرای طرح فاضلاب شهری در نجف آباد کشف شد.
سنگ قبر قدیمی در نجف آباد اصفهان کشف شد