سهراب مرادی طلایی شد

سهراب مرادی طلایی شد
سهراب مرادی مدال طلای یکضرب رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمان جهان را از آن خودش کرد.

سهراب مرادی طلایی شد

سهراب مرادی مدال طلای یکضرب رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمان جهان را از آن خودش کرد.
سهراب مرادی طلایی شد