سکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد/ دلار 4159 و یورو 5028 تومان+ جدول

سکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد/ دلار 4159 و یورو 5028 تومان+ جدول
امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 8 هزار تومان افزایش یک میلیون 400 هزارتومان و دلار با رشد 4 تومانی ۴۱۵۹تومان به فروش رسید.

سکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد/ دلار 4159 و یورو 5028 تومان+ جدول

امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 8 هزار تومان افزایش یک میلیون 400 هزارتومان و دلار با رشد 4 تومانی ۴۱۵۹تومان به فروش رسید.
سکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شد/ دلار 4159 و یورو 5028 تومان+ جدول