سکه یک میلیون و ۴۱۲ هزار تومان به فروش رسید+ جدول

سکه یک میلیون و ۴۱۲ هزار تومان به فروش رسید+ جدول
در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با 12 هزار تومان افزایش یک میلیون و 412 هزار تومان و دلار با رشد 5 تومانی 4194 تومان فروخته شد.

سکه یک میلیون و ۴۱۲ هزار تومان به فروش رسید+ جدول

در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید با 12 هزار تومان افزایش یک میلیون و 412 هزار تومان و دلار با رشد 5 تومانی 4194 تومان فروخته شد.
سکه یک میلیون و ۴۱۲ هزار تومان به فروش رسید+ جدول