سیل در ایالت «گجرات» هند ۲۱۸ کشته برجای گذاشت

سیل در ایالت «گجرات» هند ۲۱۸ کشته برجای گذاشت
مقامات دولت هند از کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر در سیل اخیر ایالت گجرات هند خبر دادند.

سیل در ایالت «گجرات» هند ۲۱۸ کشته برجای گذاشت

مقامات دولت هند از کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر در سیل اخیر ایالت گجرات هند خبر دادند.
سیل در ایالت «گجرات» هند ۲۱۸ کشته برجای گذاشت