«شاهد خاقان عباسی» نخست‌وزیر پاکستان شد

«شاهد خاقان عباسی» نخست‌وزیر پاکستان شد
«شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با رأی پارلمان به عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب شد.

«شاهد خاقان عباسی» نخست‌وزیر پاکستان شد

«شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان با رأی پارلمان به عنوان نخست‌وزیر این کشور منصوب شد.
«شاهد خاقان عباسی» نخست‌وزیر پاکستان شد