شریعتمداری: «فارس» اثرگذارترین خبرگزاری کشور است/ حدادعادل: دفاع از مبانی انقلاب خصوصیت ارزشمند «فارس» محسوب می‌شود /حسینی: خبرگزاری فارس رتبه برتری در منطقه و جهان اسلام دارد

شریعتمداری: «فارس» اثرگذارترین خبرگزاری کشور است/ حدادعادل: دفاع از مبانی انقلاب خصوصیت ارزشمند «فارس» محسوب می‌شود /حسینی: خبرگزاری فارس رتبه برتری در منطقه و جهان اسلام دارد
مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل پیشین و جدید خبرگزاری فارس با حضور چهره‌های برجسته فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور برگزار شد.

شریعتمداری: «فارس» اثرگذارترین خبرگزاری کشور است/ حدادعادل: دفاع از مبانی انقلاب خصوصیت ارزشمند «فارس» محسوب می‌شود /حسینی: خبرگزاری فارس رتبه برتری در منطقه و جهان اسلام دارد

مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل پیشین و جدید خبرگزاری فارس با حضور چهره‌های برجسته فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور برگزار شد.
شریعتمداری: «فارس» اثرگذارترین خبرگزاری کشور است/ حدادعادل: دفاع از مبانی انقلاب خصوصیت ارزشمند «فارس» محسوب می‌شود /حسینی: خبرگزاری فارس رتبه برتری در منطقه و جهان اسلام دارد