شمخانی: اگر مدیران دچار فساد شوند، باید به طور مضاعف تنبیه شوند/دولت منابع نامحدود ندارد

شمخانی: اگر مدیران دچار فساد شوند، باید به طور مضاعف تنبیه شوند/دولت منابع نامحدود ندارد
تسنیم نوشت:دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: راه برون‌رفت از شرایط اقتصادی موجود کشور، “اقدام جهادی و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” است‌.

شمخانی: اگر مدیران دچار فساد شوند، باید به طور مضاعف تنبیه شوند/دولت منابع نامحدود ندارد

تسنیم نوشت:دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: راه برون‌رفت از شرایط اقتصادی موجود کشور، “اقدام جهادی و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” است‌.
شمخانی: اگر مدیران دچار فساد شوند، باید به طور مضاعف تنبیه شوند/دولت منابع نامحدود ندارد