شنیده‌شدن دوباره صدای آژیر حمله موشکی در فلسطین اشغالی

شنیده‌شدن دوباره صدای آژیر حمله موشکی در فلسطین اشغالی
منابع خبری بامداد دوشنبه از شنیده شدن مجدد صدای آژیر هشدار حمله موشکی در شهرک صهیونیست‌نشین «اشکلون» در نزدیکی نوار غزه خبر دادند.

شنیده‌شدن دوباره صدای آژیر حمله موشکی در فلسطین اشغالی

منابع خبری بامداد دوشنبه از شنیده شدن مجدد صدای آژیر هشدار حمله موشکی در شهرک صهیونیست‌نشین «اشکلون» در نزدیکی نوار غزه خبر دادند.
شنیده‌شدن دوباره صدای آژیر حمله موشکی در فلسطین اشغالی