شهادت بیش از پنج هزار مسلمان در حملات بوکوحرام

شهادت بیش از پنج هزار مسلمان در حملات بوکوحرام
رئیس شورای مسلمانان ایالت آداماوا در نیجریه اعلام کرد که از چهار سال گذشته تاکنون دست کم 5247 مسلمان توسط گروه تروریستی بوکوحرام در این ایالت شهید شده‌اند.

شهادت بیش از پنج هزار مسلمان در حملات بوکوحرام

رئیس شورای مسلمانان ایالت آداماوا در نیجریه اعلام کرد که از چهار سال گذشته تاکنون دست کم 5247 مسلمان توسط گروه تروریستی بوکوحرام در این ایالت شهید شده‌اند.
شهادت بیش از پنج هزار مسلمان در حملات بوکوحرام