شورای امنیت دسترسی 4 کشتی کره‌شمالی به بنادر بین‌المللی را ممنوع کرد

شورای امنیت دسترسی 4 کشتی کره‌شمالی به بنادر بین‌المللی را ممنوع کرد
شورای امنیت به درخواست آمریکا، 4 کشتی کره شمالی را به دلیل حمل کالاهای ممنوعه تحت تحریم‌ها، از پهلو گرفتن در بنادر بین‌المللی، منع کرد.

شورای امنیت دسترسی 4 کشتی کره‌شمالی به بنادر بین‌المللی را ممنوع کرد

شورای امنیت به درخواست آمریکا، 4 کشتی کره شمالی را به دلیل حمل کالاهای ممنوعه تحت تحریم‌ها، از پهلو گرفتن در بنادر بین‌المللی، منع کرد.
شورای امنیت دسترسی 4 کشتی کره‌شمالی به بنادر بین‌المللی را ممنوع کرد