شیخ زکزاکی پس از ۲ سال بازداشت، در میان خبرنگاران حاضر شد

شیخ زکزاکی پس از ۲ سال بازداشت، در میان خبرنگاران حاضر شد
رهبر جنبش اسلامی نیجریه پس از حضور در بیمارستان اجازه یافت با خبرنگاران گفت‌وگو کند.

شیخ زکزاکی پس از ۲ سال بازداشت، در میان خبرنگاران حاضر شد

رهبر جنبش اسلامی نیجریه پس از حضور در بیمارستان اجازه یافت با خبرنگاران گفت‌وگو کند.
شیخ زکزاکی پس از ۲ سال بازداشت، در میان خبرنگاران حاضر شد