شیخ سلمان: قضاوت فغانی الگویی برای داوران آسیایی شد/ منتظر قضاوت یک آسیایی در فینال جام جهانی باشید

شیخ سلمان: قضاوت فغانی الگویی برای داوران آسیایی شد/ منتظر قضاوت یک آسیایی در فینال جام جهانی باشید
کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از قضاوت فینال المپیک 2016 ریو از سوی داوران ایرانی به تمجید از آنها پرداخت.

شیخ سلمان: قضاوت فغانی الگویی برای داوران آسیایی شد/ منتظر قضاوت یک آسیایی در فینال جام جهانی باشید

کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از قضاوت فینال المپیک 2016 ریو از سوی داوران ایرانی به تمجید از آنها پرداخت.
شیخ سلمان: قضاوت فغانی الگویی برای داوران آسیایی شد/ منتظر قضاوت یک آسیایی در فینال جام جهانی باشید

دانلود ها پلاس