«شیران» خواستار تسریع در عملیات جستجوی کوهنوردان مفقود مشهدی شد

«شیران» خواستار تسریع در عملیات جستجوی کوهنوردان مفقود مشهدی شد
نماینده مردم مشهد در مجلس، خواهان تسریع در عملیات جستجوی ۷ کوهنورد مشهدی در ارتفاعات اشتران‌کوه شد.

«شیران» خواستار تسریع در عملیات جستجوی کوهنوردان مفقود مشهدی شد

نماینده مردم مشهد در مجلس، خواهان تسریع در عملیات جستجوی ۷ کوهنورد مشهدی در ارتفاعات اشتران‌کوه شد.
«شیران» خواستار تسریع در عملیات جستجوی کوهنوردان مفقود مشهدی شد