صابون‌های اسیدی راهی برای درمان پوست آکنه‌ای

صابون‌های اسیدی راهی برای درمان پوست آکنه‌ای
یک متخصص پوست و مو گفت: کسانی که پوست آکنه ای دارند از صابون‌های اسیدی باید استفاده کنند، استفاده از این نوع صابون، تا حدودی به درمانشان کمک می‌کند.

صابون‌های اسیدی راهی برای درمان پوست آکنه‌ای

یک متخصص پوست و مو گفت: کسانی که پوست آکنه ای دارند از صابون‌های اسیدی باید استفاده کنند، استفاده از این نوع صابون، تا حدودی به درمانشان کمک می‌کند.
صابون‌های اسیدی راهی برای درمان پوست آکنه‌ای