صادرات آلمان به ایران بعد از لغو تحریم‌ها افزایش یافت/پیش‌بینی رشد 30 درصدی در سال آینده

صادرات آلمان به ایران بعد از لغو تحریم‌ها افزایش یافت/پیش‌بینی رشد 30 درصدی در سال آینده
رویترز اعلام کرد: بعد از لغو تحریم‌ها،صادرات آلمان به ایران افزایش قابل توجهی داشته است و پیش بینی می‌شود این افزایش در سال آینده به 30 درصد برسد.

صادرات آلمان به ایران بعد از لغو تحریم‌ها افزایش یافت/پیش‌بینی رشد 30 درصدی در سال آینده

رویترز اعلام کرد: بعد از لغو تحریم‌ها،صادرات آلمان به ایران افزایش قابل توجهی داشته است و پیش بینی می‌شود این افزایش در سال آینده به 30 درصد برسد.
صادرات آلمان به ایران بعد از لغو تحریم‌ها افزایش یافت/پیش‌بینی رشد 30 درصدی در سال آینده

گروه تلگرام