صادرات فرش دستی ایران به 78 کشور دنیا

صادرات فرش دستی ایران به 78 کشور دنیا
معاون امور اقتصادی و بازاریابی مرکز ملی فرش ایران گفت: در سال 94 بالغ بر 295 میلیون دلار و طی سال گذشته بالغ بر 359 میلیون دلار صادرات فرش دستی به 78 کشور دنیا داشته‌ایم که در این زمینه شاهد رشد 33 درصدی بودیم.

صادرات فرش دستی ایران به 78 کشور دنیا

معاون امور اقتصادی و بازاریابی مرکز ملی فرش ایران گفت: در سال 94 بالغ بر 295 میلیون دلار و طی سال گذشته بالغ بر 359 میلیون دلار صادرات فرش دستی به 78 کشور دنیا داشته‌ایم که در این زمینه شاهد رشد 33 درصدی بودیم.
صادرات فرش دستی ایران به 78 کشور دنیا