صادرات پسته افزایش یافت

صادرات پسته افزایش یافت
ایسنا نوشت: اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که در چهار ماه نخست سال جاری 28 هزار تن پسته به کشورهای امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، عراق، پاکستان، آلمان، ایتالیا و … صادر شده است.

صادرات پسته افزایش یافت

ایسنا نوشت: اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که در چهار ماه نخست سال جاری 28 هزار تن پسته به کشورهای امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، عراق، پاکستان، آلمان، ایتالیا و … صادر شده است.
صادرات پسته افزایش یافت

تلگرام