صداوسیما به درگذشت داود رشیدی واکنش نشان داد

صداوسیما به درگذشت داود رشیدی واکنش نشان داد
دکتر عسکری رییس سازمان صدا و سیما درگذشت داود رشیدی را تسلیت گفت.

صداوسیما به درگذشت داود رشیدی واکنش نشان داد

دکتر عسکری رییس سازمان صدا و سیما درگذشت داود رشیدی را تسلیت گفت.
صداوسیما به درگذشت داود رشیدی واکنش نشان داد

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی