صدها نفر در تظاهرات اخیر در منطقه کردستان عراق بازداشت شده‌اند

صدها نفر در تظاهرات اخیر در منطقه کردستان عراق بازداشت شده‌اند
یکی از نمایندگان «ائتلاف کردستان» در پارلمان عراق می‌گوید نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق موسوم به «آسایش» 600 نفر را در جریان اعتراض‌های اخیر در این منطقه بازداشت کرده‌اند.

صدها نفر در تظاهرات اخیر در منطقه کردستان عراق بازداشت شده‌اند

یکی از نمایندگان «ائتلاف کردستان» در پارلمان عراق می‌گوید نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق موسوم به «آسایش» 600 نفر را در جریان اعتراض‌های اخیر در این منطقه بازداشت کرده‌اند.
صدها نفر در تظاهرات اخیر در منطقه کردستان عراق بازداشت شده‌اند