صدیق و ضرابی به «زندگی ازنو» پیوستند/ تصویربرداری در گیلان ادامه دارد

صدیق و ضرابی به «زندگی ازنو» پیوستند/ تصویربرداری در گیلان ادامه دارد
بازیگران جدید به سریال «زندگی از نو» به کارگردانی علی محمد قاسمی اضافه شدند.

صدیق و ضرابی به «زندگی ازنو» پیوستند/ تصویربرداری در گیلان ادامه دارد

بازیگران جدید به سریال «زندگی از نو» به کارگردانی علی محمد قاسمی اضافه شدند.
صدیق و ضرابی به «زندگی ازنو» پیوستند/ تصویربرداری در گیلان ادامه دارد