صعود تیم فوتسال ناشنوایان قم به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری

صعود تیم فوتسال ناشنوایان قم به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری
مهر نوشت؛ دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم از صعود تیم فوتسال ناشنوایان قم به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال ناشنوایان کشور خبر داد.

صعود تیم فوتسال ناشنوایان قم به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری

مهر نوشت؛ دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم از صعود تیم فوتسال ناشنوایان قم به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال ناشنوایان کشور خبر داد.
صعود تیم فوتسال ناشنوایان قم به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشوری

اسکای نیوز