صوت/ رهبر انقلاب: نقد همراه با تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی حرام است

صوت/ رهبر انقلاب: نقد همراه با تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی حرام است
رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فرمودند: نقد همراه با تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی حرام است.

صوت/ رهبر انقلاب: نقد همراه با تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی حرام است

رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فرمودند: نقد همراه با تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی حرام است.
صوت/ رهبر انقلاب: نقد همراه با تهمت‌زنی و لجن‌پراکنی حرام است