طاهری: در مراسم بهترین‌ها حق سایر باشگاه‌ها ضایع شد/ مجری برنامه نباید فقط از دو تیم خاص صحبت می‌کرد

طاهری: در مراسم بهترین‌ها حق سایر باشگاه‌ها ضایع شد/ مجری برنامه نباید فقط از دو تیم خاص صحبت می‌کرد
مدیر عامل سپاهان گفت: احساس می‌کنم شب گذشته در مراسم بهترین‌ها، حق دیگر باشگاه‌ها ضایع شد چون دیده نشدند و امیدوارم در مراسم بعدی دیده شوند.

طاهری: در مراسم بهترین‌ها حق سایر باشگاه‌ها ضایع شد/ مجری برنامه نباید فقط از دو تیم خاص صحبت می‌کرد

مدیر عامل سپاهان گفت: احساس می‌کنم شب گذشته در مراسم بهترین‌ها، حق دیگر باشگاه‌ها ضایع شد چون دیده نشدند و امیدوارم در مراسم بعدی دیده شوند.
طاهری: در مراسم بهترین‌ها حق سایر باشگاه‌ها ضایع شد/ مجری برنامه نباید فقط از دو تیم خاص صحبت می‌کرد