طبیعت زیبای مهاباد از لنز دوربین هفتمین تنیسور برتر جهان

طبیعت زیبای مهاباد از لنز دوربین هفتمین تنیسور برتر جهان
فرناندو ورداسکو در اینستاگرام خود تصویری جالب از شهر مهاباد ایران منتشر کرد.

طبیعت زیبای مهاباد از لنز دوربین هفتمین تنیسور برتر جهان

فرناندو ورداسکو در اینستاگرام خود تصویری جالب از شهر مهاباد ایران منتشر کرد.
طبیعت زیبای مهاباد از لنز دوربین هفتمین تنیسور برتر جهان