طرح آرامش و امنیت شبانه تهران/ به‌کارگیری صدها نفر از مأموران پلیس پایتخت در طرح

طرح آرامش و امنیت شبانه تهران/ به‌کارگیری صدها نفر از مأموران پلیس پایتخت در طرح
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران از ساعت دیگر خبر داد و گفت: صدها نفر از مأموران پلیس تخصصی در این طرح حضور دارند.

طرح آرامش و امنیت شبانه تهران/ به‌کارگیری صدها نفر از مأموران پلیس پایتخت در طرح

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز طرح آرامش و امنیت شبانه تهران از ساعت دیگر خبر داد و گفت: صدها نفر از مأموران پلیس تخصصی در این طرح حضور دارند.
طرح آرامش و امنیت شبانه تهران/ به‌کارگیری صدها نفر از مأموران پلیس پایتخت در طرح