طرح جدید ترافیک در دولت تصویب شد/شورایی‌ها موافق طرح هستند

طرح جدید ترافیک در دولت تصویب شد/شورایی‌ها موافق طرح هستند
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت که طرح جدید ترافیک در شورای عالی ترافیک تصویب شده و این طرح به احتمال قوی در شورا هم به تصویب می رسد.

طرح جدید ترافیک در دولت تصویب شد/شورایی‌ها موافق طرح هستند

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت که طرح جدید ترافیک در شورای عالی ترافیک تصویب شده و این طرح به احتمال قوی در شورا هم به تصویب می رسد.
طرح جدید ترافیک در دولت تصویب شد/شورایی‌ها موافق طرح هستند