طرح زوج و فرد یکشنبه از در منازل اجرا نمی‌شود

طرح زوج و فرد یکشنبه از در منازل اجرا نمی‌شود
رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ اعلام کرد: طرح سراسری زوج و فرد یکشنبه از در منازل اجرا نمی‌شود.

طرح زوج و فرد یکشنبه از در منازل اجرا نمی‌شود

رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ اعلام کرد: طرح سراسری زوج و فرد یکشنبه از در منازل اجرا نمی‌شود.
طرح زوج و فرد یکشنبه از در منازل اجرا نمی‌شود