طرح کنگره آمریکا آشکارا مانع فروش هواپیما به ایران نمی‌شود

طرح کنگره آمریکا آشکارا مانع فروش هواپیما به ایران نمی‌شود
وبگاه المانیتور نوشت: طرح کنگره آمریکا مانع فروش هواپیمای مسافربری به ایران نمی‌شود اما وزارت خزانه‌داری این کشور را مجبور به تایید برخی پیش‌نیازها می‌کند.

طرح کنگره آمریکا آشکارا مانع فروش هواپیما به ایران نمی‌شود

وبگاه المانیتور نوشت: طرح کنگره آمریکا مانع فروش هواپیمای مسافربری به ایران نمی‌شود اما وزارت خزانه‌داری این کشور را مجبور به تایید برخی پیش‌نیازها می‌کند.
طرح کنگره آمریکا آشکارا مانع فروش هواپیما به ایران نمی‌شود