ظریف با رئیس‌جمهور بولیوی دیدار کرد + فیلم

ظریف با رئیس‌جمهور بولیوی دیدار کرد + فیلم
وزیر امور خارجه ایران با رئیس‌جمهور بولیوی دیدار و رایزنی کرد.

ظریف با رئیس‌جمهور بولیوی دیدار کرد + فیلم

وزیر امور خارجه ایران با رئیس‌جمهور بولیوی دیدار و رایزنی کرد.
ظریف با رئیس‌جمهور بولیوی دیدار کرد + فیلم

خبر فرهنگیان