ظریف: سیاست ایران تقویت روابط مستحکم خود با آمریکای لاتین است

ظریف: سیاست ایران تقویت روابط مستحکم خود با آمریکای لاتین است
ایرنا نوشت:وزیرامورخارجه روز یکشنبه در آغاز سفر خود به 6 کشور آمریکای مرکزی و جنوبی، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را تقویت روابط مستحکم خود با کشورهای آمریکای لاتین در زمینه های سیاسی و اقتصادی اعلام کرد.

ظریف: سیاست ایران تقویت روابط مستحکم خود با آمریکای لاتین است

ایرنا نوشت:وزیرامورخارجه روز یکشنبه در آغاز سفر خود به 6 کشور آمریکای مرکزی و جنوبی، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران را تقویت روابط مستحکم خود با کشورهای آمریکای لاتین در زمینه های سیاسی و اقتصادی اعلام کرد.
ظریف: سیاست ایران تقویت روابط مستحکم خود با آمریکای لاتین است

کرمان نیوز