ظریف پس از دیدار با رئیس‌جمهور اکوادور چه گفت + فیلم

ظریف پس از دیدار با رئیس‌جمهور اکوادور چه گفت + فیلم
وزیر امور خارجه با بیان اینکه رئیس‌جمهور اکوادور دستورات لازم را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و بانکی صادر کردند، گفت: دو کشور در خصوص تقویت بازار نفت مواضع مشترک دارند.

ظریف پس از دیدار با رئیس‌جمهور اکوادور چه گفت + فیلم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه رئیس‌جمهور اکوادور دستورات لازم را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و بانکی صادر کردند، گفت: دو کشور در خصوص تقویت بازار نفت مواضع مشترک دارند.
ظریف پس از دیدار با رئیس‌جمهور اکوادور چه گفت + فیلم

سیستم اطلاع رسانی