عاملان جنایت اسپایکر عراق به دار مجازات آویخته شدند +ویدئو

عاملان جنایت اسپایکر عراق به دار مجازات آویخته شدند +ویدئو
وزارت دادگستری عراق روز گذشته حکم اعدام 36 تروریست داعشی را که در جنایت کشتار اسپایکر دست داشتند به اجرا گذاشت.

عاملان جنایت اسپایکر عراق به دار مجازات آویخته شدند +ویدئو

وزارت دادگستری عراق روز گذشته حکم اعدام 36 تروریست داعشی را که در جنایت کشتار اسپایکر دست داشتند به اجرا گذاشت.
عاملان جنایت اسپایکر عراق به دار مجازات آویخته شدند +ویدئو

car