عاملان ضرب و شتم یک دست فروش به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران احضار شدند

عاملان ضرب و شتم یک دست فروش به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران احضار شدند
در پی ضرب و شتم یک دست فروش در یکی از خیابان‌های تهران توسط مأموران شهرداری و پیرو دستور دادستان کل کشور به دادستان عمومی و انقلاب تهران، عاملان این موضوع به دادسرای ناحیه ۳۷ احضار شدند.

عاملان ضرب و شتم یک دست فروش به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران احضار شدند

در پی ضرب و شتم یک دست فروش در یکی از خیابان‌های تهران توسط مأموران شهرداری و پیرو دستور دادستان کل کشور به دادستان عمومی و انقلاب تهران، عاملان این موضوع به دادسرای ناحیه ۳۷ احضار شدند.
عاملان ضرب و شتم یک دست فروش به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران احضار شدند