عامل اصلی نماهنگ کٌری‌خوانی دستگیر شد+ عکس

عامل اصلی نماهنگ کٌری‌خوانی دستگیر شد+ عکس
رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ از دستگیری عامل اصلی نماهنگ (کلیپ) کٌری‌خوانی در فضای مجازی که از تهران متواری و در بندر ترکمن مخفی شده بود خبر داد.

عامل اصلی نماهنگ کٌری‌خوانی دستگیر شد+ عکس

رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ از دستگیری عامل اصلی نماهنگ (کلیپ) کٌری‌خوانی در فضای مجازی که از تهران متواری و در بندر ترکمن مخفی شده بود خبر داد.
عامل اصلی نماهنگ کٌری‌خوانی دستگیر شد+ عکس