عامل ناامنی اخیر صنعاء، برادرزاده صالح کشته شد

عامل ناامنی اخیر صنعاء، برادرزاده صالح کشته شد
منابع خبری در یمن می‌گویند برادرزاده رئیس جمهور پیشین یمن که روز گذشته هنگام فرار از پایتخت یمن کشته شد نیز در درگیری‌ها جان باخته است.

عامل ناامنی اخیر صنعاء، برادرزاده صالح کشته شد

منابع خبری در یمن می‌گویند برادرزاده رئیس جمهور پیشین یمن که روز گذشته هنگام فرار از پایتخت یمن کشته شد نیز در درگیری‌ها جان باخته است.
عامل ناامنی اخیر صنعاء، برادرزاده صالح کشته شد