عربستان و اسرائیل برای مقابله با ایران، به‌هم نزدیک شدند

عربستان و اسرائیل برای مقابله با ایران، به‌هم نزدیک شدند
تحلیلگر ارشد صهیونیست نوشت: عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران به یکدیگر نزدیک شده و سطح تماس‌هایشان را افزایش داده‌اند.

عربستان و اسرائیل برای مقابله با ایران، به‌هم نزدیک شدند

تحلیلگر ارشد صهیونیست نوشت: عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران به یکدیگر نزدیک شده و سطح تماس‌هایشان را افزایش داده‌اند.
عربستان و اسرائیل برای مقابله با ایران، به‌هم نزدیک شدند