عرض تبریک به عالم و بشر؛ عید آمد/ اولین روز امامت، دو جهان شیدا شد

عرض تبریک به عالم و بشر؛ عید آمد/ اولین روز امامت، دو جهان شیدا شد
مریم اکبرپور همزمان با روز نهم ربیع‌ُالاول روز آغاز امامت امام زمان(عج) شعری سروده و آن را به مسلمان جهان شاد باش گفته است.

عرض تبریک به عالم و بشر؛ عید آمد/ اولین روز امامت، دو جهان شیدا شد

مریم اکبرپور همزمان با روز نهم ربیع‌ُالاول روز آغاز امامت امام زمان(عج) شعری سروده و آن را به مسلمان جهان شاد باش گفته است.
عرض تبریک به عالم و بشر؛ عید آمد/ اولین روز امامت، دو جهان شیدا شد