عقب‌نشینی دبیر جشنواره در مقابل آل‌سعود؟/ آیا امپراطور جهنم به فجر راه می‌یابد

عقب‌نشینی دبیر جشنواره در مقابل آل‌سعود؟/ آیا امپراطور جهنم به فجر راه می‌یابد
برخی رسانه‌ها با وارد کردن فشار به دبیر جشنواره فیلم فجر، می‌خواهند او را در این تنگنا قرار دهند که یا باید هر سه فیلم را انتخاب کند، یا هیچ‌یک را! اما نباید فراموش کرد امپراطور جهنم محصول استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در مقابل سعودی‌هاست.

عقب‌نشینی دبیر جشنواره در مقابل آل‌سعود؟/ آیا امپراطور جهنم به فجر راه می‌یابد

برخی رسانه‌ها با وارد کردن فشار به دبیر جشنواره فیلم فجر، می‌خواهند او را در این تنگنا قرار دهند که یا باید هر سه فیلم را انتخاب کند، یا هیچ‌یک را! اما نباید فراموش کرد امپراطور جهنم محصول استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در مقابل سعودی‌هاست.
عقب‌نشینی دبیر جشنواره در مقابل آل‌سعود؟/ آیا امپراطور جهنم به فجر راه می‌یابد