علیپور: هرچه بگویید می‌پذیرم/ نعمتی: جبران می‌کنیم/ خیل‌زاده: شانس یارمان نبود

علیپور: هرچه بگویید می‌پذیرم/ نعمتی: جبران می‌کنیم/ خیل‌زاده: شانس یارمان نبود
تعدادی از بازیکنان پرسپولیس تهران پس از کنار رفتن از رقابت‌های جام حذفی از هواداران این باشگاه عذرخواهی کردند.

علیپور: هرچه بگویید می‌پذیرم/ نعمتی: جبران می‌کنیم/ خیل‌زاده: شانس یارمان نبود

تعدادی از بازیکنان پرسپولیس تهران پس از کنار رفتن از رقابت‌های جام حذفی از هواداران این باشگاه عذرخواهی کردند.
علیپور: هرچه بگویید می‌پذیرم/ نعمتی: جبران می‌کنیم/ خیل‌زاده: شانس یارمان نبود