علی دایی: از رای کمیته انضباطی شوکه شدم/ از حق خودم نمی‌گذرم

علی دایی: از رای کمیته انضباطی شوکه شدم/ از حق خودم نمی‌گذرم
رمربی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه از رای کمیته انضباطی شوکه است، گفت: آیا کمیته انضباطی توانسته است یک ریال از باشگاه‌ها بگیرد و به ما بدهد؟

علی دایی: از رای کمیته انضباطی شوکه شدم/ از حق خودم نمی‌گذرم

رمربی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه از رای کمیته انضباطی شوکه است، گفت: آیا کمیته انضباطی توانسته است یک ریال از باشگاه‌ها بگیرد و به ما بدهد؟
علی دایی: از رای کمیته انضباطی شوکه شدم/ از حق خودم نمی‌گذرم