عملیات آزادسازی «فلوجه» تا دو سه روز دیگر به پایان می‌رسد

عملیات آزادسازی «فلوجه» تا دو سه روز دیگر به پایان می‌رسد
فرمانده عملیات آزادسازی «فلوجه» با اشاره به رو به پایان بودن این عملیات تأکید کرد عناصر داعش اکنون در منطقه «الجولان» واقع در شمال این شهر متمرکز هستند.

عملیات آزادسازی «فلوجه» تا دو سه روز دیگر به پایان می‌رسد

فرمانده عملیات آزادسازی «فلوجه» با اشاره به رو به پایان بودن این عملیات تأکید کرد عناصر داعش اکنون در منطقه «الجولان» واقع در شمال این شهر متمرکز هستند.
عملیات آزادسازی «فلوجه» تا دو سه روز دیگر به پایان می‌رسد