عملیات نظامی ترکیه در عفرین به‌صورت «غیر رسمی» آغاز شد

عملیات نظامی ترکیه در عفرین به‌صورت «غیر رسمی» آغاز شد
با عبور نظامیان ترکیه از مرز سوریه و گلوله‌باران مواضع نیروهای کُرد در عفرین، عملیات ترکیه در شمال سوریه آغاز شد.

عملیات نظامی ترکیه در عفرین به‌صورت «غیر رسمی» آغاز شد

با عبور نظامیان ترکیه از مرز سوریه و گلوله‌باران مواضع نیروهای کُرد در عفرین، عملیات ترکیه در شمال سوریه آغاز شد.
عملیات نظامی ترکیه در عفرین به‌صورت «غیر رسمی» آغاز شد